Lasalle International Fashion School

  • Moda Pazarlama Bölüm Direktörlüğü ve Eğitimcisi (3 Yıl)
  • 14 ders branşında eğitim danışmanı olarak ders verdi.

Referans:

Lasalle International Fashion School

http://en.lasalle.com.tr/

Lasalle International Fashion School

  • Fashion marketing department directorate and trainer ( 3 years )
  • taught 14 courses as a education consultant

References:

Lasalle International Fashion School

http://en.lasalle.com.tr/